PPC reklama Ostrava

Navrhnu nejvhodnější strategii vedoucí k dosažení stanovených cílů a to na úrovni volby vhodných PPC kampaní, rozdělení nákladů, testování.

Vytvořím kampaň přizpůsobenou zvolené strategii na vybraných PPC systémech (Seznam Sklik, Google Adwords nebo Facebook).

Kampaně průběžně optimalizuji a přizpůsobujeme aktuálnímu výkonu. Vytvářím přehledy a konzultuji další možnosti.

Specializuji se na PPC kampaně pro Ostravu, Frýdek-Místek a okolí, kde mohu zajistit i osobní konzultace, protože jde často o pochopení internetového marketingu jako celku, kde hraje roli optimalizace webových stránek, použitelnost a úprava technických chyb.

Výhody a nevýhody PPC reklamy

Zda použít SEO pro optimalizaci webu, internetový marketing, anebo PPC reklamy, může být dle různých názorů v rozporu. Vezmeme-li v úvahu náklady spojené se SEO a s PPC reklamou, vychází SEO z tohoto porovnání daleko levněji. Nejlepší je však kombinace.

PPC reklamy se mohou díky vysokým mírám prokliků a nízké konverzi dostat do záporných hodnot. Obecně se využívají na krátkodobou podporu služeb nebo produktů a to zejména v případě, kde optimalizace pro vyhledavače není časově flexibilní. V případě dlouhodobého využívání PPC kampaní může nastat riziko velké ztrátovosti. Tyto kampaně jsou více než nákladné, a proto je jejich dlouhodobý provoz velice neekonomický. U SEO toto není možné. Je sice pravdou, že SEO je také velice nákladnou optimalizací, ovšem nikdy se nemůže dostat do tak záporných hodnot, jako PPC reklama.

Pozitiva PPC reklamy

  • Nemusí být proveden zásah do webových stránek, reklama má okamžitý efekt
  • Nezáleží na technické kvalitě webových stránek
  • PPC reklama je jednoduše spravována a její úspěch je lehce měřitelný

Zápory PPC reklamy

V porovnání se SEO přináší menší úspěch

Její použití na internetu je pouze krátkodobě, z dlouhodobého pohledu jsou náklady na tuto reklamu příliš vysoké

PPC reklamu je lepší brát za jakýsi doplněk pro zvýšení pozornosti zákazníků na daný produkt či webovou stránku. Pokud se jedná o dlouhodobé využití takové reklamy, pak ji nedoporučujeme. Bude-li se jednat o krátkodobý časový úsek, řekněme na týden, pak ano. Například, nabízí-li e-shop zboží za akční cenu či slevu, pak je dobré spustit PPC reklamu na časově omezenou dobu, případně po dobu akce či slevy. Sledujte přitom, jaký má tato reklama účinek co se návštěvnosti a konverzí týče.